Клиенти на свободен пазар от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г.

 • Информация за либерализацията от 01.10.2020 г. за небитови клиенти

  Информация за либерализацията от 01.10.2020 г. за небитови клиенти

  Виж повече
 • Доставка на електрическа енергия на небитови клиенти след 01.10.2020 г.

  Доставка на електрическа енергия на небитови клиенти след 01.10.2020 г.

  Виж повече
 • Уведомление до клиенти на типов договор

  Уведомление до клиенти на типов договор

  Виж повече
 • Цени до 30.06.2021 г.

  Цени до 30.06.2021 г.

  Виж повече
 • Ценоразпис на допълнителни услуги, предлагани от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на търговец

  Ценоразпис на допълнителни услуги, предлагани от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на търговец

  Виж повече
 • Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, в качеството му на търговец на електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени

  Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, в качеството му на търговец на електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени

  Виж повече