*Всички разговори на посочените телефони се таксуват според индивидуалния тарифен план