ВАЖНО:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и заповед на Министър на здравеопазването Ви информираме, че в диапазона 08:30 – 10:30 часа в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО с предимство се обслужват клиенти на възраст на / над 65 години.
При посещение в клиентските центрове е задължително да носите предпазна маска или друго предпазно средство, покриващо устата, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването относно противоепидемични мерки в закрити обществени места.

Съобщение

Считано от 21.12.2020 г. ЦОК Варна 2 на ул. Оборище 13А ще е временно с работно време от 08:00 до 15:00 часа.

На 22.12.2020 г., поради предаварийна ситуация на ел. съоръжение в района, ще бъде прекъснато електрозахранването в ЦОК Варна 2 на ул. Оборище 13А, в часовия диапазон – 13:30 – 15:00 часа.

На 31.12.2020 г. Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ще работят с работно време от 08:00 до 15:00 часа. Желаем Ви Щастлива Нова 2021 година и Ви очакваме на 04.01.2021 г.