Проверка на вида измерване на обект


Код от картинката