Общи условия

С Решение № 798 от 20.01.2017 г. на Върховния административен съд (ВАС) окончателно бе отменено Решение № ОУ-06 от 21.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране), с което са одобрени Общи условия за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД (влезли в сила на 07.09.2014 г.). Съгласно Решение № 798 от 20.01.2017 г. на ВАС Комисията за енергийно и водно регулиране ще поднови процедурата по одобряване на нови Общи условия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

След отмяната на Решение № ОУ-06 от 21.07.2014 г. на ДКЕВР, до одобряването от Комисията за енергийно и водно регулиране и влизането в сила на нови Общи условия, дружеството ще прилага в отношенията с клиентите си действалите преди 07.09.2014 г. Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-061/07.11.2007 г.

Публични обсъждания