Проверка за клиентски номер към ДПИ за небитови клиенти, които не са избрали доставчик до м. юни 2021

Повече информация за промяната можете да намерите тук

Код от картинката